Strona główna

W dniach 26-27.05 nastąpiła zmiana planu. Studenci proszeni są o sprawdzenie aktualnego planu.

LETNI OBÓZ SPRAWNOŚCIOWY 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 18.08.2018; 24.08.2018-26.08.2018 - WYJAZD NA ZAJĘCIA WOPR (SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKU)

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu w powyższym terminie, student ma możliwość odrobienia obozu w kolejnym roku akademickim po złożeniu podania o powtarzanie przedmiotu.

Informacja dla studentów II roku kierunek Psychologia medyczna

Zmianie uległ plan zajęć w dniach 19 i 20 maja, 9 i 10 czerwca oraz 30 czerwca i 1 lipca. Studenci proszeni są o sprawdzenie aktualnego planu zajęć

Instytut Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie zaprasza chętnych studentów Fizjoterapii do odbycia praktyk wakacyjnych.

W celu zapisania się na praktyki należy dzwonić pod nr telefonu (22) 431 23 16.
Studenci, którzy będą chcieli odbyć praktyki w IGiChP muszą pobrać skierowanie z Dziekanatu.

Informacja dla studentów I roku fizjoterapii jednolitej niestacjonarnej:
Wykład z przedmiotu: Anatomia rentgenowska z dr M. Łypem w dniu 27.05 odbędzie się w auli.
Wykład 10.06 w godz. 8-10.15 odbędzie się w auli, następnie w godz. 10.15-11.45 w sali 205.